Inspiraties en ideeën voor een sterker Flevoland

Lelystad - Een kleine honderd Flevolanders bogen zich zaterdag over de vraag ‘Hoe maken we Flevoland nog sterker’.

Dat was op de allereerste FlevoTop in het provinciehuis te Lelystad. Provinciale Staten, organisator van de FlevoTop blikt tevreden terug. 'Mooi hoe de grote betrokkenheid van Flevolanders zich vandaag vertaalde naar vele inspiraties en ideeën', aldus Statenlid en mede-initiatiefnemer Leonie Vestering. De FlevoTop is Flevolands’ eerste burgertop over de toekomst van Flevoland. Het is een nieuwe vorm van democratische inbreng en inwonerbetrokkenheid. 'Wat mij betreft is het experiment geslaagd', vindt Statenlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. 'De deelnemers hebben intensief met elkaar gesproken over de grote opgaven en kwamen met elkaar tot inzichten en oplossingen die we anders misschien niet op tafel hadden gekregen.' Deelnemer Elise spreekt van een bijzondere ervaring 'Ik kwam met ideeën hierheen, maar dan hoor je ook van anderen hoe zij ertegen aan kijken en dat zet je weer aan het denken.' Reality-check De centrale vraag ‘Hoe maken we Flevoland nog sterker?’ werd in kleine groepen uitgediept langs de zeven hoofdopgaven uit de omgevingsvisie FlevolandStraks. Dat zijn de 7 grote ambities waar de provincie de komende jaren aan gaat werken. De statenleden hadden de rol van tafelvoorzitters en begeleidden de gesprekken. In twee ronden kwamen de tafels niet alleen met oplossingen, ze voerden er ook een ‘reality-check’ op uit en beantwoordden vragen als ‘hoe gaat dit werken?’ , ‘wie kan er meedoen?’, ‘wie heeft er belang bij?’, ‘wie heeft een rol?’. Zo werden de oplossingen zeer concreet gemaakt. De uitkomsten van de FlevoTop geven Provinciale Staten een beeld van wat mensen vinden van bepaalde zaken en hoe zij erin staan. De uitkomsten van de diverse tafels zijn terug te lezen in het verslag dat woensdag 18 oktober zal worden besproken in de staten. Diversiteit De deelnemers kwamen uit alle hoeken van Flevoland. De jongste deelnemer was 18 jaar, de oudste in de 70. Aan tafel zaten ook mensen met wie Statenleden normaal gesproken minder snel in gesprek zouden raken. Zoals een dame die net sinds 3,5 maand in Almere woont en een dochter van een polderpionier. Ze delen de betrokkenheid bij de provincie. 'Ik ben inwoner van Flevoland, dus hier wilde ik bij zijn.'