Weekmarkt Vollenhove naar centrum

VOLLENHOVE - In Vollenhove zijn plannen om de dinsdag weekmarkt te verplaatsen van het sfeerloze parkeerplein bij mfc De Burght naar het Voorpoortplein en de Molenberg in het centrum.

De Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS) is enthousiast over de plannen. De reden voor het verplaatsen is de terugloop van het aantal bezoekers aan de markt. De verwachting is dat de markt door verplaatsing naar de meer sfeervolle omgeving in het centrum aantrekkelijker wordt. De marktmeester heeft over de verplaatsing inmiddels gesprekken gevoerd met marktkooplui en bezoekers. Ook de winkeliers zijn benaderd over de mogelijke verhuizing en reageren in het algemeen positief. Het plan moet nog goedgekeurd worden door het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland. Als die instemt wordt eerst een proef gedaan met de verplaatsing en zal op termijn een evaluatie volgen.