STOPPELS | Bloemenarm

Emmeloord - Onlangs riep NLTO hun achterban op om met name in bermen en overhoekjes vooral niet te vergeten veel en vaak maaien, want kruiden zouden zaden kunnen verspreiden die tussen de gewassen kunnen kiemen.

Ik schrok me wild, wat is dat nou voor onzin dacht ik. Mag er dan nergens meer een bloem bloeien die vlinders en insecten als nectarkroegen kunnen gebruiken. Insecten zijn toch ook belangrijk voor bestuiving van landbouw producten. Denken de bolle boze dames en heren van NLTO nou werkelijk dat de insecten kunnen leven van de lucht en daar op het korte moment van bestuiving vanuit de lucht naar beneden te vallen en net zo snel weer te verdwijnen? Ga alstublieft terug naar je school en vraag het schoolgeld terug voor je biologielessen. Ook de alom gerespecteerde www.vlinderstichting.nl reageerde geschokkeerd op het advies aan de achterban. Ik roep alle agrariërs die pro natuur zijn dan ook op om selectief te maaien in de aan hun land grenzende bermen en mocht er een kruid staan dat ze liever niet hebben het er met een zeis of bosmaaier uit te maaien. Gelukkig zie je in de polder veel bermen met bloemen, met name die bermen die door de gemeente Noordoostpolder worden beheerd. Maar helaas zijn er ook mensen die al zonder dat er door NLTO om gevraagd werd hun berm kort maaien (verkeersveiligheid bij in- en uitritten tel ik uiteraard niet mee). Naast selectief maaien kun je ook gefaseerd maaien door op meerdere momenten een strook in de berm te maaien, daar houden vlinders van, van alles wat een mozaiekberm zeg maar. Ik roep agrariërs op om hun NLTO vertegenwoordigers aan te spreken op dit waardeloze voorstel. Aan alle burgers zou ik willen vragen zie je nutteloze maaiacties: tweemaal toeteren en je duim omlaag. Alleen samen houden we de Noordoostpolder bloemrijk en aantrekkelijk voor onze dansende juwelen.