Actiedag Bangladesh

EMMELOORD - De PKN-kerkn in Noordoostpolder houden op 11 november met een doorlopend muziekfestein in de Nieuw Jeruzalemkerk actie voor Bangladesh.

De dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Het is een benefietconcert voor noodhulp aan de slachtoffers van de watersnood in Bangladesh. De ramp in dit land vorige maand, werd in het nieuws snel weggedrukt door de gevolgen van de orkaan Irma aan de andere kant van de wereld. Maar in dit arme land zijn miljoenen mensen door de watersnood getroffen. De protestantse kerken in de NOP hebben al vele jaren een band met dit land. Wilt u een bijdrage leveren en solo of met een groep of koor, zingen of muziek maken meldt u dan aan. Ieder muziekstijl of genre is welkom! bram.bregman@kpnmail.nl (tel.nr.: 265890)