Filewaarschuwingsborden op N50 bij Kampen

Emmeloord - Rijkswaterstaat plaatst filewaarschuwingsborden op de N50 bij Kampen.

Voorbij Kampen richting Zwolle staat regelmatig file die laat wordt opgemerkt, doordat weggebruikers slecht zicht hebben door het viaduct of laagstaande zon. Met deze preventieve maatregel verbetert de verkeersveiligheid op dit wegdeel van de N50. Op basis van monitoringsgegevens en signalen uit de omgeving heeft Rijkswaterstaat eind 2016 de filelocatie bij Kampen nader bekeken. Uit locatieonderzoek kwam naar voren dat het viaduct over de Flevoweg het zicht ontneemt op een file voorbij het viaduct. Verkeer op de N50 komende vanaf Emmeloord dat met 100 km/h richting Zwolle rijdt heeft daar hinder van. Laagstaande zon in de ochtendspits kan het zicht hier nog verder belemmeren. Filewaarschuwingssysteem Een lokaal filewaarschuwingssysteem is een effectieve maatregel om kop-staart ongevallen in de staart te verminderen. Het dynamische bord waarschuwt het verkeer al vóór het viaduct bij filevorming ná het viaduct. In de week van 9 oktober wordt gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat, na een geslaagde testfase van het systeem, begin november het systeem in gebruik is. Verbreding N50 Kampen tot Kampen-Zuid Voor het traject Kampen tot Kampen-Zuid wordt een startbeslissing voorbereid om de weg op termijn te verbreden naar 2x2 rijstroken in beide richtingen.