Zorggroep Oude en Nieuwe Land in hoger beroep

Emmeloord - Zorggroep Oude en Nieuwe land gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter.

In de zitting van 8 juni 2017 in Zwolle, hebben 122 ex-werknemers schoonmaakondersteuning een transitievergoeding geëist van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). De kantonrechter is niet meegegaan in het standpunt van ZONL dat sprake is van Overgang van onderneming dan wel Opvolgend werkgeverschap. De rechter baseert zijn uitspraak vooral op de invulling van de CAO VVT die pas medio 2016 van kracht is. In vervolg hierop en naar verwachting heeft ZONL besloten in hoger beroep te gaan. Frank Kodden, bestuurder: 'We hebben veel geïnvesteerd in het proces dat achter ons ligt én met een goed resultaat. Vrijwel alle medewerkers hebben hun eigen werk en cliënten kunnen behouden bij een andere werkgever. De investeringen van ZONL om al deze mensen goed en zorgvuldig te helpen hebben de positie van de organisatie enorm onder druk gezet.' Het is voor ZONL belangrijk om helderheid te krijgen of sprake is van Overgang van onderneming dan wel Opvolgend werkgeverschap. 'Wij staan hier nog steeds achter en vanuit principiële gronden vinden wij het cruciaal dat hier een uitspraak over komt. Het gaat niet over een kleinigheid en dit raakt niet alleen ZONL maar de gehele branche.' De zorgorganisatie werd in 2015 voor een voldongen feit geplaatst, doordat de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk aangaven te stoppen met de dienst Huishoudelijke Zorg. ZONL heeft vervolgens de afbouw van deze dienst in gang gezet en er gedurende twee jaar alles aan gedaan om tot een goede oplossing te komen voor de betrokken medewerkers en cliënten. Medio 2016 moesten deze gemeenten echter hun besluit terugdraaien van de Centrale Raad van Beroep en alsnog een formele aanbesteding Huishoudelijke Zorg uitzetten.