Urkersluis zeker tot half december gestremd

URK - De Urkersluis blijft nog zeker tot half december buiten gebruik, nadat begin september een schip het brugdek ramde.

De provincie Flevoland kan daarover nog geen zekerheid geven. Ook is nog niet duidelijk hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden, antwoordt Gedeputeerde Staten op vragen van SGP Flevoland. Het onderzoek naar de toedracht is nog gaande. Statenlid Leonard Bogerd: ‘Jammer, dat bijna een maand na het incident nog steeds niets over de toedracht kan worden gezegd en over de te nemen maatregelen. Wij verwachten dat het college concrete maatregelen neemt, zodat de kans op herhaling tot het minimale wordt beperkt.’ De SGP ziet de oplossing niet in het verkleinen van de schutlengte in de sluis, zoals de provincie voornemens is te doen. ‘Daarmee tref je de binnenvaartsector onevenredig hard.’