Nieuwe projecten ISEE Urk

URK - Jan Douma, lid van de Visserijcommissie gaat het project in oktober begeleiden: ‘Met het project leiden we docenten en studenten op in de techniek om een eenvoudige stalen roeiboot te bouwen. We hopen met dit project voldoende kennis over te brengen zodat het bouwen van een boot als vast studieonderdeel in de school wordt opgepakt.’ Enkele jaren terug heeft Douma drie boten voor het Fincha project gebouwd. Eén daarvan is bestemd voor het visserijproject op Amerti Lake. Ook de nieuw te bouwen boot gaat daar gebruikt worden.

In de omgeving van Amerti Lake wonen landloze boeren die in de vastentijd worden ingehuurd om op het meer te vissen. Daartoe worden door vishandelaren uit Addis Abeba boten en netten aangevoerd die ze mogen gebruiken. Voor de vis die ze vangen krijgen ze een gering bedrag. Na de vastentijd vertrekken de handelaren en nemen boten en netten weer mee. ISEE start met deze landloze boeren een project waarmee ze voor twee jaar boten en netten ter beschikking krijgen om daarmee voor zichzelf een bestaan op te bouwen.

De vis die ze vangen kunnen ze in hun woonomgeving verkopen. Daarmee wordt vis als voedsel voor de mensen in de omgeving bereikbaar die vaak niet anders te eten hebben dan Teff waarmee ze injerra kunnen bereiden, een soort platte pannenkoek. Vlees is vaak te duur zodat ze het daar vaak zonder doen. Met vis die ze kunnen betalen wordt gezond voedsel voor hen bereikbaar.

Deze maand gaan Tjeerd de Boer en Jaap Albregtse naar het Lake Tana om de vissers van Amerti het vissen te leren met staande netten. In het meer wordt Barbeel, Tilapia en Catfish gevangen.