NOP investeert 2,3 miljoen in Schokland

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder wil 2,3 miljoen euro bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling van het Werelderfgoed Schokland.

Deze bijdrage is bedoeld voor de recreatieve inrichting van een nieuw natuurgebied en het realiseren van een nieuw bezoekerscentrum. Voor het duurzame behoud van dit voormalige eiland zijn ingrepen noodzakelijk. De huidige staat van Werelderfgoed Schokland moet node verbeterd worden. Archeologen stellen dat het bodemarchief verdroogt en verteert geleidelijk. Agrariërs laten weten dat het bodemgebruik steeds lastiger wordt door de (ongelijke) maaivelddaling in combinatie met toenemende vernatting. Het Waterschap heeft problemen met het waterbeheer vanwege de ongelijke maaivelddaling. Grondeigenaren zien daarbij de waarde van de grond verminderen. Op termijn zijn er toenemende gebruiksbeperkingen (door vernatting en bescherming van het bodemarchief). Provincie, Rijk en gemeente zien de ontwikkeling als een grote bedreiging voor de eerste Nederlandse Unesco-Werelderfgoedsite.

De zorg voor de toekomst wordt ook gevoeld door alle organisaties die betrokken zijn bij het Werelderfgoed. Zij willen tot een oplossing komen waarbij alle partijen wat geven en nemen om uiteindelijk allemaal beter af te zijn. De afgelopen jaren hebben de gebiedspartners van Werelderfgoed Schokland een oplossing gezocht om het Werelderfgoed een goede toekomst te bieden. Daarbij spelen niet alleen de archeologische waarden en mogelijk verlies van de Werelderfgoedstatus een rol. Ook de verdienmogelijkheden van de agrariërs en de kleine ondernemers, de bekendheid bij het publiek en de jaarlijkse kosten van het beheer wegen mee.