Toekomst centraal op symposium PvdT

BANT - Het jaarlijkse duurzaamheidssymposium van de Pioniers van de Toekomst (PvdT) is gelinkt aan het jubileumjaar ‘Noordoostpolder 75 jaar droog’. Er wordt teruggeblikt, maar vooral vooruitgekeken.

Het symposium is maandag 9 oktober om 13.30 uur in de Bantsiliek in Bant. De sprekers zijn architect Thomas Rau (tevens ondernemer, innovator, inspirator en visionair), dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland Hetty Klavers en burgemeester van Noordoostpolder Aucke van der Werff.

Gerekend wordt op toehoorders uit diverse geledingen van de maatschappij. Zo zijn er speciaal jongeren uitgenodigd via de scholen. ‘We willen graag weten waar we staan als de Noordoostpolder 100 jaar is’, zegt Fokke Hoekstra van de PvdT, ‘daarom willen we er ook jonge mensen bij hebben, omdat zij de gene-ratie vormen die de Noordoostpolder de komende 25 jaar ontwikkelen.’ Maar iedereen die zich wil laten inspireren door en mee wil denken over het thema ‘verleden-heden en toekomst van duurzame Noordoost-polder (dynamisch, doortastend, duurzaam)’, is van harte welkom. Er is ruimte voor zo’n 150 tot 200 toehoorders. Zij kunnen zich aanmelden via de website www.pioniersvandetoekomst.nl

De in Duitsland geboren Thomas Rau is voorvechter van de circulaire economie. Een economisch systeem waarin we producten niet langer bezitten, maar slechts gebruiken. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Met zijn architectenbureau RAU in Amsterdam heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Niet voor niets ontving hij de ARC13 Oeuvre Award voor zijn inzet om duurzame architectuur in de volle breedte te promoten én te realiseren. Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken.

Hoekstra gaat vervolgens in een rondetafelgesprek de dialoog aan met de dijkgraaf en de burgemeester, waarbij de interactie met het publiek op prijs wordt gesteld. Klavers belicht de duurzaamheidsgedachte vanuit het waterschap. Van der Werff verbindt duurzaamheid vooral met fairdelen, oftewel eerlijke verdeling van de welvaart in de wereld. Hij voegt toe: ‘Ook het vluchtelingenprobleem hoort daarbij, vanuit die invalshoek wil ik graag het gesprek aangaan.’