NOP buigt zich over toekomst gebouwen

EMMELOORD - Het college van Noordoostpolder legt de raad de beleidsvisie ‘Voorzien in Vastgoed’ voor.

Hierin staat hoe de gemeente om wil gaan met de 127 gebouwen die ze in eigendom heeft. ‘Als we ontmoeting, onderwijs, sport, welzijn, recreatie en cultuur in de toekomst goed onderdak willen blijven bieden dan moeten we investeren in deze gebouwen. Dat willen we graag op een slimme manier doen’, zegt wethouder Wiemer Haagsma.

De gemeente is bereid te investeren in vernieuwing van eigen gebouwen. ‘Dat moeten we als we een wettelijke verplichting hebben, bijvoorbeeld bij scholen. En dat willen we als de gebouwen een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben voor de inwoners’, gaat Haagsma verder.

‘Op basis van de ambitie en spelregels die zijn opgenomen in de beleidsvisie, stellen we de komende maanden een concreet uitvoeringsplan op. Hierin wordt opgenomen in welke gebouwen we willen investeren, wanneer, wat dit gaat kosten en wat het gaat opleveren. Ook denken we na over welke gebouwen we eventueel af kunnen stoten als ze niet langer voldoen aan de vraag of niet meer voorzien in een behoefte.’