Half miljoen euro voor 'Versterking Urk Maritiem'

Urk - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten € 500.000 uit het Programma

ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) bij te dragen aan Braveheart Marine BV voor de uitvoering van het project “Versterking Urk Maritiem”. Het doel van het project is om een samenwerking te ontwikkelen om, met het oog op de komst van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, het maritieme bedrijfsleven op Urk uit te breiden en te versterken. Innovatie, businessontwikkeling, kennisdeling en onderwijs zijn daarbij belangrijke speerpunten.