POLDERHEMEL | Storm

Emmeloord - Aflevering 114027 - SEPTEMBER – 4 OKTOBER

Zware orkanen op aarde kunnen ook grote invloed hebben op het waarnemen in de astronomie. Zo heeft de zware orkaan Maria voor grote problemen gezorgd op Puerto Rico.

De vernielende winden hebben de grote antenne van de Arecibo Radiotelescoop ernstig beschadigd. Deze zal daarom geruime tijd uitgeschakeld zijn. Een kleinere antenne is geheel verloren gegaan. De grote antenne van de Arecibo Radiotelescoop is met 305 meter doorsnede een der grootste op aarde. Aangezien de radiotelescoop financieel al krap zit komt deze klap extra hard aan. Het is nog maar de vraag of de Arecibo Radiotelescoop nog weer in bedrijf komt. Er zijn op de sterrenwacht geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Donderdag 21 september trad om 21.00 uur een extreem heldere vuurbol op. De helderheid bedroeg naar schatting enige tientallen maal die van Venus. Hij vloog van oost naar west vrijwel recht over Emmeloord. De vuurbol was verblindend wit en trok een gelig nalichtend spoor langs de hemel. Na enkele seconden viel de vuurbol in vele fragmenten uiteen waarna deze snel doofden. Intussen hebben vele kranten en ook het Journaal aandacht aan deze vuurbol gegeven. Er zijn waarnemingen vanuit ons gehele land en ook vanuit België, Duitsland, Frankrijk en Engeland, wat aanduidt dat de vuurbol op grote hoogte is opgetreden. Er waren geen geluiden bij te horen. Vermoedelijk hoort deze vuurbol bij de Tauriden: het bijbehorend sterrenbeeld Stier komt rond 21.00 uur juist op in het oosten. Omdat de kleur afwijkt van wat voor Tauriden gebruikelijk is blijft er vooralsnog onzekerheid over de werkelijke herkomst van deze opvallende vuurbol. Indien er meerdere waarnemingen zijn vanuit de Noordoostpolder en zo mogelijk ook opnamen kunt u ze via onderstaand e-mail adres aan mij toezenden. Bij voorbaat dank.

Op vrijdag 22 september is om 22.02 uur de astronomische herfst op het noordelijk halfrond begonnen. Het middelpunt van de zon trok toen over de hemelevenaar naar het zuiden. De dagen zullen voorlopig korter zijn dan de nachten.

Aan de hemel valt deze week te bekijken:

ZON- EN MAANTIJDEN (zaterdag 30 september)

Zon op: 07.36 uur; onder 19.16 uur.

Maan op: 17.06 uur; onder 02.13 uur (zondag).

MAAN – Onze wachter is aan de avondhemel te vinden. Op donderdag 28 september komt de maan om 04.54 uur in de schijngestalte van Eerste Kwartier (half, sterrenbeeld Boogschutter, alleen ‘s avonds waarneembaar).

PLANETEN – In de vroege ochtenduren, voor het licht wordt, zijn Venus (zeer helder) en Mars (oranje, niet helder) laag in het oosten te zien. ‘s Avonds na het donker worden is Saturnus laag in het zuidzuidwesten te zien tot rond 22.00 uur. Jupiter is nagenoeg niet meer waarneembaar.

Er kunnen wederom enkele meteoren van de Tauridenzwerm worden verwacht. Ze zijn traag en oranjekleurig. Er is kans op een vuurbol. De Tauriden blijven tot in december actief en produceren maximaal 6 meteoren per uur.

Meer info: R.P. Elings, tel. 0527-699142 / 06-51931417; e-mail: rpelings@hotmail.com.