Noordoostpolder meet geluid vliegtuigen boven Ens

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder gaat in Ens het geluid van vliegtuigen in kaart brengen. Met die nulmeting wil de gemeente na 2019 analyseren of de uitbreiding van Lelystad Airport gevolgen heeft voor het polderdorp. Vanaf dan vliegen er meer vliegtuigen op Lelystad, dat een soort dependance wordt van Schiphol.

Die nulmeting kondigde wethouder Poppe maandagavond aan na vragen van PvdA/GroenLinks. Fractievoorziter Van der Velde is benaderd door bewoners die zich zorgen maken over de lage vliegroutes rond Lelystad. Volgens Poppe lijkt het erop dat de andere Flevopolders meer hinder krijgen dan de Noordoostpolder. 'Maar dit thema speelt in Ens natuurlijk wel degelijk. Vandaar dat we een nulmeting houden', aldus Poppe. Hij beschouwt 2023 als een belangrijk jaar. Vermoedelijk wordt dan het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld. 'Dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen voor de Noordoostpolder hebben', aldus Poppe.