Bewoners maken straat veiliger tijdens Burendag

Ens - De bewoners van de Drietorensweg-noord in Ens hebben zaterdag in het kader van Burendag vijf attentieborden geplaatst. 

De bewoners willen hiermee weggebruikers erop wijzen dat de Drietorensweg is ingericht als zestig kilometerweg. Daarmee hopen ze dat automobilisten minder snel zullen rijden. Dit met oog op de fietsende schooljeugd, maar ook om geluidsoverlast te beperken. Verder zullen de bermen minder snel beschadigd raken als er langzamer wordt gereden. Als mensen met hoge snelheid moeten uitwijken naar de berm, heeft dit meer bermbeschadiging tot gevolg dan wanneer mensen langzamer door de berm rijden. Het maken van de borden is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Oranjefonds in het kader van Burendag 2017. Na het plaatsen van de borden, hebben de bewoners hun kennis voor veilig rijden opgefrist met theorievragen die horen bij het rij-examen. De afsluiter van de dag was een barbecue.