Eerste paneel op zonnepark

EMMELOORD - aarmee hebben Adries Poppe en Sytse Bouwer het officiële startsein gegeven voor het plaatsen van ongeveer 43.500 zonnepanelen. Met een opbrengst van 12,4 megawatt wordt dit zonnepark het grootste van Flevoland.

Het zonnepark met een grootte van 14 hectare wordt door GroenLeven gebouwd op het toekomstige bedrijventerrein De Munt B. De afgelopen weken is de constructie voor de zonnepanelen gerealiseerd. Volgens gemeente De Noordoostpolder is de realisatie van het zonnepark belangirjk. Het levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn.

Het zonnepark bij Emmeloord is, als alles volgens planning gaat, in het voorjaar van 2018 een feit.