Eerste taalavond nieuw seizoen Mannencentrum

EMMELOORD - Centrum in nieuwe ruimte aan de Nijenbeek

Emmeloord Allochtone vrouwen als voorbeeld voor de mannen. Zo ging het in de Noordoostpolder. Het Vrouwencentrum groeide uit tot een succes. Sommige mannen van deze vrouwen zagen dat en zeiden: ‘dat hebben wij ook nodig’. En zo werd vorig najaar Mannencentrum Noordoostpolder Multicultureel opgericht.

Na een voorzichtig begin dit voorjaar, werd door vrijwilligers woensdag 6 september de eerste taalavond van het nieuwe seizoen verzorgd, in het nieuwe door Mercatus beschikbaar gestelde Nijenbeek 4 in Emmeloord.

Gert Boer, voorzitter van het Mannencentrum, en de uit Syrië afkomstige Talal Kerdi, vertellen over hun eerste ervaringen met deze nieuwe organisatie. Voorzitter Boer geeft aan wat zijn bestuur met het Mannencentrum beoogt. ,,Wij hebben van de deelnemers begrepen dat ze het beter leren van de taal het belangrijkste vinden, dan het vinden van werk.”

,,Verder bieden we praktische hulp op diverse terreinen én sociale contacten. Bijvoorbeeld door het organiseren van een eetcafé, waarin gerechten uit verschillende landen op tafel komen. Dit gecombineerd met info aan de bezoekers over het betreffende land. Verder helpen we bij de theorie bij de autorijles, organiseren we bedrijfsbezoeken om de stap naar de arbeidsmarkt te verkleinen en nog veel meer. We zien ons werk als aanvullend op wat de officiële instanties doen.’’

De 52-jarige Talal Kerdi heeft een zware tijd achter de rug. Hij komt uit Edlib, dat vlakbij Aleppo ligt. Omdat hij als casemanager in het lokale ziekenhuis Syrische opstandelingen hielp, werd hij door de overheid opgepakt en gemarteld. In een kist, onderaan een pick-up, vluchtte hij in 2013 in vier dagen naar Nederland. Een jaar later liet hij zijn vrouw, twee zonen en drie dochters overkomen. Het Nederlands heeft hij nog niet onder de knie. Zoon Mohammed, die op ROC Friese Poort aan een kappersopleiding gaat beginnen, spreekt aanzienlijk beter Nederlands en fungeert als tolk.

Talal gaat graag naar het Mannencentrum. Het is er gezellig en de sfeer is er laagdrempeliger dan bij de officiële instanties. De Syriër is opgelucht dat hij met zijn gezin in een veilige omgeving woont, maar vindt Nederland ook een duur land. ,,In Syrië is de gezondheidszorg gratis, hier moet je veel bijbetalen. Wij hebben dat geld niet, dus krijgen we die zorg niet. De bijstandsuitkering is 1300 euro in de maand, maar met een gezin met vijf kinderen red je het daar niet mee.’’

,,En zo zijn er veel meer mannen die extra steun en begeleiding nodig hebben’’, stelt Gert Boer. Het Mannencentrum kan daarvoor extra Nederlandse vrijwilligers heel goed gebruiken. Zij kunnen zich aanmelden bij Gert Boer: 06-30152571. ,,Ik hoop op veel aanmeldingen. Wij vinden namelijk dat integreren van twee kanten moet komen, ook van de autochtone polderbewoners’’, aldus Gert Boer tot slot.