Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal van start

EMMELOORD - Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is op 11 september enthousiast van start gegaan. Na ondertekening van de intentieverklaring in juli hebben de deelnemers nu de ambities scherp gesteld: het gebied Noordoostpolder moet zo snel als mogelijk energieneutraal worden. Uiteindelijk doel is om de Noordoostpolder helemaal fossielvrij te maken.

Innovatie

Het Netwerk wil graag partijen verbinden en helpen projecten te realiseren voor een energieneutrale en fossielvrije polder. Het Netwerk gaat zich ook inzetten voor meer energiebesparing. Energie besparen is nodig en mogelijk door innovatie en zuinig met energie om te gaan.

Uitdagingen

Ons land zit midden in de overgang van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energiebronnen als zon, aardwarmte en wind. De Noordoostpolder is landelijk koploper in windenergie en zonne-energie. Maar er zijn nog tal van uitdagingen. Voertuigen gaan van benzine en diesel af en worden elektrisch aangedreven. Gebouwen worden niet meer met gas, maar met elektrische warmtepompen of aardwarmte verwarmd.

Duurzame innovatie

Veel ontwikkelingen en innovaties zijn al gaande. De elektrische trekker en vrachtauto zijn er al. Voor warmte kan nu al gebruik worden gemaakt van warmtepompen of installaties op biomassa. Het is nu zaak deze innovaties op grotere schaal en duurzaam toe te passen. En dat biedt kansen voor de Noordoostpolder. Steeds meer inwoners willen investeren in schone energie en energiebesparing. En ondernemers ontdekken dat duurzaamheid gewoon goede business is.

Ondernemers die mee willen doen worden opgeroepen zich te melden bij het Netwerk. Contactpersoon Ron Josten, telefoon 06 1304 6684.