Infomatieavond over wateroverlast Oranjewijk

URK - Na een heftige regenbui in de Oranjewijk stroomt het regenwater niet snel genoeg weg. Donderdag 21 september wordt in de kantine van het gemeentehuis van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden voor de bewoners van de Oranjewijk over de werkzaamheden. Alle bewoners van de Oranjewijk worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De overlast is te splitsen in drie delen:

1. Grote plassen die blijven staan op de asfalt bouwwegen. Deze ontstaan, omdat in de bouwwegen nog niet de definitieve afwatering aangebracht is. De gemeente Urk gaat nu kolken plaatsen en de dichte putdeksels vervangen door roosterdeksels. Deze werkzaamheden beginnen over twee weken.

2. Achterstegen; deze stegen kunnen het regenwater van de achterstraten niet aan. Dit wordt mede veroorzaakt doordat veel achterstraten volledig bestraat zijn. Om dit probleem op te lossen worden in de stegen regenwaterkolken geplaatst. De werkzaamheden beginnen over drie weken.

3. De achterstraten van de woningen. Er komen veel meldingen bij de gemeente dat het regenwater hier niet wegloopt. Het regenwater moet aan de voorkant van de woning op de weg geloosd worden. Dit is vaak niet het geval. De bouwers van de woning en bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeente kan wel adviseren. Aanvragen hiervoor kunnen worden gedaan bij het serviceportaal: 0527- 689928.