Een landelijke aardappelnotering vanaf 14 november

Emmeloord -  Vanaf 14 november 2017 zal de eerste PotatoNL landelijke aardappelnotering van start gaan. De organisaties LNCN (Beurs Emmeloord), de NAO (Beurs Rotterdam), VAVI en ZLTO (Beurs Goes) hebben onlangs tot deze landelijke aardappelnotering besloten.

De partijen hebben veel vertrouwen in PotatoNL als breed gedragen notering. Per 14 november 2017 zullen de aardappelnoteringen van de genoemde beurzen Emmeloord, Rotterdam en Goes komen te vervallen. Daarmee is er in het seizoen 2017/2018 sprake van 1 landelijke notering voor de in Nederland geteelde aardappelen. Ons land heeft al decennia lang een toonaangevende positie in de veredeling, teelt, handel en verwerking van aardappelen. Bij deze positie behoort ook een eenduidige landelijke aardappelnotering en dat werd door de gehele aardappelketen steeds meer als een gemis ervaren. Met PotatoNL is er sprake van een notering welke gezamenlijk tot stand komt na inbreng vanuit de teelt, de handel en de verwerkende industrie.