Mogen wij experimenteren met foetussen?

Kampen - Het zijn confronterende vragen: Mogen wij experimenteren met foetussen? Mogen we selecteren op erfelijke en mentale afwijkingen? Mogen mensen met het downsyndroom kinderen krijgen?

Tijdens de filosofie-bijeenkomsten georganiseerd door De Verrekijkers, het samenwerkingsverband tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente (Kampen) en de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder, komt het allemaal aan bod. Meepraten? Zorg dan dat je er donderdag 14 september bij bent! Plaats van handeling: Levensbron aan de Vloeddijk. Vanaf 20.00 uur. Tijdens de filosofie-bijeenkomsten zal Bart Wallet de toegestroomde belangstellenden met prangende levensvragen confronteren. Onderwerpen die binnen het thema “leven” aan bod komen, zijn: het begin van het leven, kwaliteit van het leven, het 'zijn' van de mens, en het einde van het leven. Vragen die zoal de revue passeren: 'heeft het leven zin, of geven we zin aan het leven?', 'Mogen wij experimenteren met foetussen?', 'Maken onze emoties ons tot mens?' en 'mogen wij euthanasie plegen op demente mensen?'. Voor alle avonden geldt: aanvang 20.00 uur, Levensbron, Vloeddijk 62. Kosten: vrijwillige bijdrage (incl. koffie/thee). Aanmelden bij Rinus van Warven: info@rinusvanwarven.nl.