Essent en Nuon plagen Postcoderoos bibliotheek

Emmeloord - Essent en Nuon liggen dwars in de realisatie van de postcoderoos met zonnepanelen op het dak van de bibliotheek.

De maatschappijen wensen niet mee te werken aan het terugbetalen van de energiebelasting. Deze terugbetalingsregeling is echter de basis waarop het postcoderoosproject is gebaseerd. Dit betekent dat klanten van Nuon en ESSENT voor de keuze komen te staan om over te stappen naar een andere maatschappij of afzien van deelnemen in het project. Bij overstappen zijn veel klanten echter verplicht een boete te betalen. Door deze boete wordt het rendement voor veel deelnemers sterk verminderd, of zelfs negatief.  Het aantal deelnemers dat hier mee te maken heeft en hierdoor dreigt af te haken is zo groot dat het project gevaar loopt. Energiepioniers zoekt oplossingen EPN is uiteraard volop aan de slag om voor dit probleem oplossingen te vinden. Allereerst worden de energiemaatschappijen verzocht alsnog de regeling wel toe te passen. Als dat niet lukt zouden zij in ieder geval af moeten zien van de boete. Als de maatschappijen ook daar niet aan mee willen werken zal EPN in overleg met de deelnemers naar andere wegen zoeken om het financiële probleem op te lossen. Nieuwe deelnemers. De verwachting is dat enkele deelnemers toch zullen afzien van het project. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe deelnemers. Deze kunnen zich melden via de website van EPN. Voor mensen die niet beschikken over voldoende geld om dit in 1 keer te financieren wordt in overleg met de gemeente en de Rabobank een oplossing gezocht. Voortgang Als de financiële problemen zijn opgelost en voldoende deelnemers het project mogelijk maken zal de installatie vanaf half oktober plaatsvinden en zal voor 30 oktober worden opgeleverd. Intussen zal EPN de nodige administratieve zaken afhandelen zodat het project ook bij de diverse externe partijen goedkeuring krijgt, zoals belastingdienst en netbeheerder.