Infoavond pleegzorg

EMMELOORD - Vitree zoekt pleegouders in de Noordoostpolder en houdt daarom op maandag 18 september om 20.00 uur een informatieavond aan de Scandinaviëlaan 31 in Emmeloord. Op de avond wordt informatie gegevenover diverse vormen van pleegzorg, zoals langdurige pleegzorg en crisis pleegzorg. Een ervaren pleegouder vertelt over haar praktijkervaringen. Tevens wordt uitleg gegeven over het traject om pleegouder te worden. Uiteraard is er ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Voor kinderen van alle leeftijden (0 tot 18 jaar) zijn pleegouders nodig.

Aanmelden kan via de website www.vitree.nl/pleegzorg of per e-mail aan pleegzorg@vitree.nl.