Centrumplan op drempel van uitvoering

EMMELOORD - Het beeldkwaliteitsplan met financiële onderbouwing voor het Centrumplan Emmeloord wordt deze maand aan de raad voorgelegd. Als de raad akkoord gaat, kan de uitvoering beginnen.

Wethouder Henk Suelmann liet bij de perspresentatie van het raadstuk weten optimistisch te zijn over steun van de meerderheid. ‘Er zullen nog wel kritische kanttekeningen geplaatst worden, maar we gaan er vanuit dat de raad er mee instemt.’

Belangrijkste punt is eerst nog af te rekenen met het financiële verleden. De gemeente neemt haar verlies op de 9 miljoen die eerder geinvesteerd werd in het centrum volgens het Masterplan 2007. Denk aan het opknappen van de Lange Nering, het aanleggen van de Paardenmarkt, het cultuurplein en de Korte Achterzijde. Deze investeringen zijn gedaan, vooruitlopend op de geplande grondverkoop voor het ontwikkelen van De Deel. In 2015 is het contract voor de ontwikkeling van De Deel ontbonden. De grond werd niet verkocht, maar de investeringen waren wel gedaan.

Op de investering van 9 miljoen euro wordt 5,5 miljoen afgeboekt. Het restant, 3,5 miljoen euro wordt gestoken in de exploitatie van het nieuwe plan. De gemeente verwacht op deze investering 2 miljoen euro terug te verdienen, zodat uiteindelijk 1,5 miljoen euro verlies genomen wordt. Als de raad deze hobbel genomen heeft, begint het nieuwe Centrumplan met een schone lei. In dat geval gaat projectleider Norman van der Ende, projectleider van het centrumplan, met betrokken ondernemers rond de tafel om te kijken hoe hun plannen passen in het nieuwe Centrumplan.

De te verwachten kosten en de dekking (opbrengsten) van het plan is voor de komende 10 jaar in beeld gebracht in een zogenaamde programma-exploitatie. De gemeenteraad heeft in juli 2016 vastgesteld dat het financiele resultaat van het nieuwe plan maximaal 4 miljoen euro negatief mag zijn. De financiële onderbouwing laat zien dat het bedrag daar (ruim) binnen blijft.

Het beeldkwaliteitsplan en de programmaexpoitatie worden in de RTG van 25 september besproken. Om de raad in staat te stellen de uitvoering van het Centrumplan goed te volgen, krijgt de raad elke vier maanden een voortgangsrapportage. Suelmann hoopt dat de realisatie van het Centrumplan in zes jaar gerealiseerd kan worden. De eerste zaken moeten volgend jaar al zichtbaar zijn met de uitbreiding van ‘t Voorhuys, een nieuwe bestemming van de grond van het oude landbouwhuis, een concrete invulling van het paviljoen op de Deel en een ontwerp voor de nieuwe Deel. De nieuwe inrichting wordt voorgelegd in stadscafés. ‘De uitdaging is het hele plan uit te voeren’, stelt Suelmann. De realiteit is dat externe investeerders daarin een belangrijk aandeel hebben. ‘We komen eruit, we hebben het samen bedacht’, klinkt hij strijdvaardig.