Schilderboek Pen

EMMELOORD - . Zijn veelzijdige werken zijn nu gebundeld in een boek èn worden geëxposeerd in Museum Joure.

Uit het schildersatelier van Benno Pen is de titel van het boek en van de tentoonstelling die tot en met 15 oktober is te zien in It Binnenplak. Hij is een man van ’13 ambachten en 12 plezierigheden’ naar eigen zeggen. Inmiddels is hij 80 jaar en kan hij terugkijken op een rijk leven vol bezigheden in de Noordoostpolder. Zijn passie ligt vooral in het tekenen en schilderen maar Benno is ook een echte verteller. Wie het atelier in zijn achtertuin betreedt, ziet onmiddellijk zijn talent en vakmanschap. De realistische schilderijen lijken wel foto’s. Zijn werk is divers, van landschappen tot portretten. Zo heeft hij ook vogels tot in de kleinste details op het witte doek vastgelegd.

Begin dit jaar kwam Benno Pen in contact met schrijver Gerben D. Wijnja uit Tjerkwerd. Hij was onder de indruk van het werk van Benno en kwam met het idee om hier een boek van te maken. Naast de schilderijen staan er verhalen in over Benno zelf, met de nadruk op wat hij heeft meegemaakt op het gebied van het kunstschilderen. Het 150 pagina’s tellend boek in fullcolour is 1 september gepresenteerd in Museum Joure waar dan een groot deel van zijn werk uit het boek ook hangt. Het boek heeft een nostalgische inslag en zal daarom de oudere generatie extra aanspreken. Benno stelt het boek daarom ook gratis beschikbaar aan De Flecke, Vegelinshof en Heremastate in Joure en Talmahof in Emmeloord.