Expositie 'Met Andere Ogen' op Urk

Urk -   Op Urk werd vrijdag 1 september in het gemeentehuis de tentoonstelling "Met Andere Ogen" van kunstenaars met een beperking geopend. Deze expositie van SCAB is in de maand september te bezoeken.

Stadsdichter Jaap Bakker werd gevraagd een bijpassend gedicht te maken. Hieronder het proza dat hij schreef.     ANDERS BEGAAFD Bij de bevolking waren ze niet onbemind, toch noemde men hen "het misdeelde kind", want een "zorgenkind" was een opgelegd kruis, dat blijvende zorg vroeg bij de ouders thuis. De mensen bedoelden het niet kwaadaardig, maar pijn deed de aanduiding "onvolwaardig" voor behoefige stumpers met een zinloos leven, die in inrichtingen buiten maatschappij verbleven. Na lange tijd van miskennen, rijpt er een nieuw beleid, met begrip en aandacht voor hun eigen identiteit, waarin blijvende zorg, van gunst tot recht verheven, gaven zichtbaar maakt, die voorheen verborgen bleven. Eigenwaarde en zelfstandigheid, ongekende resultaten, die gezinnen mogelijk maakt de zorg meer los te laten. "Anders begaafden" ontplooien van passief dorpsfiguur, tot actief gelijkwaardigen die bijdragen in cultuur. Kijk hoe Willem Hendrik dirigeert en op het orgel musiceert om met blijde klanken te loven en te danken. Hoor met overgave de "Schepelingen" bij "'t Scheepke" vrolijk zingen, en Wim toont zijn muzikaliteit als hij op de mondorgel begeleidt. Bij het koor "Onger Oens" is het een pracht als Margeja zich daar toont in Urker dracht. Actief zijn ze betrokken bij "Valerius" en koren, luid toegejuichd als G-voetbal gaat scoren. Op zondagmorgen is Koert vroeg opgestaan om met vreugd naar 's Heeren huis te gaan, waar hij zijn ambtelijke taken vervult als hulpdiaken. Ronald Baarda ging op school ze schilderles geven en sluimerend talent kwam ongedacht tot leven. Beleef wat Nelia bijbels heeft geinspireerd in de kleurrijke tekeningen die ze exposeert. Oud gaas, weggegooid als waardeloos, werd het werkmateriaal dat Ruben koos en daaruit kubistische patronen creëert, puur uit hemzelf, door niemand aangeleerd. In de Talma zijn Femmie en Tineke niet weg te denken, als ze daar met glimlach meer dan koffie schenken. Ga eens bij "Het Trefpunt"en "Obertje" binnenlopen om te proeven en zien wat ze er maken en verkopen. Op de expositie is meer te zien dan hier te noemen, aan creativiteit van deze op het licht gerichte Zonnebloemen. Wie het kostbare in de kwetsbare mens nooit heeft opgemerkt, die leeft onvolwaardig, is misdeeld en zorgelijk sociaal beperkt.