Zieke essen uit Voorsterbos verwijderd

KRAGGENBURG - Natuurmonumenten start in september met het verwijderen van zieke essen in het Voorsterbos en het uitdunnen van het bos. Natuurmonumenten verwacht de werkzaamheden in het najaar af te ronden.

Een aanzienlijk deel van het Voorsterbos bestaat uit essen. Net als in de rest van Nederland gaan ook hier essen dood aan de schimmelziekte ‘essentaksterfte’. Boswachter Ingrid Scholten: ‘Op deze plekken worden de essen verwijderd en vervangen door andere inheemse boomsoorten, zoals de zoete kers, fladderiep, eik of winter linde. Dit zorgt voor het ontstaan van een nieuw gevarieerd bos.’

Vanaf 1944 is het Voorsterbos aangeplant. Er werden verschillende boomsoorten op het nieuwe land geplant om te bekijken welke soorten op deze grond zich staande wisten te houden. Het bos werd aangelegd voor de productie van hout en om te recreëren. In productiebossen staan bomen in een rechte lijn, vrij dicht op elkaar om zo snel en efficiënt mogelijk hout te ‘produceren’. In dit soort bossen zijn de bomen vatbaarder voor ziektes zoals de ‘essentaksterfte’.

Gevarieerd bos

Sinds 1997 is het Voorsterbos bij Natuurmonumenten in beheer. Sindsdien is er veel veranderd. Saai productiebos wordt langzaam maar zeker steeds gevarieerder. Veel vogels, insecten en planten hebben baat bij een afwisselend bos met verschillende boom- en struiksoorten. Bosranden en open plekken zijn bijvoorbeeld een geliefd leefgebied voor bloeiende planten en vlinders.