Minder soorten en aantallen vlinders in Wieden

Sint Jansklooster - Zon, geen regen en zo weinig mogelijk wind. Dat is niet alleen het weersrecept waarnaar vakantievierders snakken, maar ook de omstandigheden waaronder vlindertellers op pad gaan. Een groep van zestien vrijwilligers trekt van april tot september wekelijks voor Natuurmonumenten De Wieden in.

Op een zonnige woensdagochtend starten Lita van Engelen, Joke Geschiere en coördinator Han Damsté hun boot bij de Ronduite. Ze zetten koers richting de gebieden Poepers, Flinkers en de Lange Berend. Geen delen van De Wieden waar doorgaans veel mensen komen. “Dat is ook de charme van dit vrijwilligerswerk”, zegt Lita van Engelen uit Zwolle, die zeven jaar meehelpt bij het vlinders tellen. Ook betrokken bij de groep die zich inzet voor de zwarte sterns. Bij Flinkers wordt de boot voor het eerst aangelegd. In een stuk kragge staan stokken met daarop een letter. Ze leiden de vlindertellers langs de route die ze inventariseren. “Een witje…”, klinkt het al snel en die twee woorden komen de rest van de ochtend veel vaker voorbij. “Het is de dag van de witjes”, concludeert Damsté al vrij snel. De vele vinkjes achter die vlindersoort op het formulier van Geschiere, inwoonster van Meppel, ondersteunen zijn betoog. Alleen rest dan nog de vraag of het een koolwitje of een geaderd klein witje is. Net zoals later bij Poepers en de Lange Berend laten weinig vlindersoorten zich zien. Van Engelen wijst op twee blauwtjes en een enkel gamma uiltje wordt nog geteld. Het is niet exemplarisch voor dit jaar, zegt Damsté. “We hebben behoorlijke aantallen zilveren manen en bruine zandoogjes geteld. Waarom we nu weinig zien, is gissen. Wellicht staat er toch wat meer wind dan voorspeld.” Dit jaar zijn er wel minder soorten en aantallen geteld dan vorig jaar. Conclusies daaruit trekken is nauwelijks mogelijk, oordeelt de coördinator. “Het is altijd zo geweest dat er het ene jaar minder vlinders zijn dan het anders. Pas over een periode van tien jaar kun je wat meer conclusies trekken”, legt hij uit. Een ding is wel zeker: de grote vuurvlinder is ook dit jaar nog niet in De Wieden gezien. En dat is wel een ambitie van Natuurmonumenten. Vlinders tellen is eenvoudiger dan vogels tellen, zegt Geschiere weer terug aan boord. De lijst met vlinders is met enkele tientallen soorten veel beperkter dan de grote variatie aan vogels. “Toch is het soms moeilijk om ze goed waar te nemen. Sommige soorten houden zich heel goed verborgen”, zegt Damsté. Dan nog is het vlindertellen in de zomermaanden een boeiende bezigheid, zeker als de temperatuur meewerkt zoals deze woensdag. Natuurmonumenten zoekt nieuwe vrijwilligers voor dit telwerk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Roelof de Jonge, coördinator vrijwilligers. (M) 06- 270 244 70.