Buurt eist andere plek woningbouw Kraggenburg

Kraggenburg - Geen woningen op ons speelveld. Dat is kort gezegd de eis van bewoners van de Walstraat in Kraggenburg.

Ze maakten dinsdag in Den Haag bezwaar bij de Raad van State tegen het plan van de gemeente voor de bouw van zes woningen. Het speelveld gaat er dan aan en dat vinden de buurtbewoners niet leuk, omdat het een veilige speelplek is voor de kinderen uit de buurt. Het speelveld is nota bene 13 jaar geleden in overleg met de gemeente door de buurtbewoners gerealiseerd. Maar vanwege behoefte aan nieuwe woningen in het dorp eist de gemeente de plek nu op. 'Het stuk grond heeft nooit de bestemming van speelveld gehad', verklaarde een woordvoerder van de gemeente. Waarmee hij wilde zeggen dat de buurtbewoners juridisch gezien geen poot hebben om op te staan. Volgens de buurtbewoners zijn er geschiktere plekken te vinden voor woningbouw binnen en buiten de bebouwde kom. De gemeente wimpelt ze allemaal af in de wetenschap dat overheden een grote vrijheid hebben om beslissingen te nemen. Rechters zoals de Raad van State mogen daarom alleen globaal beoordelen of de gemeente een keuze voor een bouwlocatie goed heeft onderbouwd. En dat is al snel het geval. Andere bouwlocaties binnen de bebouwde kom, zoals bij de Brink, zijn minder geschikt aldus de gemeentewoordvoerder, omdat woningbouw daar stedenbouwkundig ongewenst is. Alternatieve bouwlocaties buiten de bebouwde kom, vallen niet goed bij de provincie want die wil het buitengebied beschermen tegen oprukkende woningbouw. De zogeheten locaties Penders en Pauw vallen daarom af voor de gemeente. Dat is opmerkelijk, omdat de gemeente wel in overleg is met de provincie om op de locatie Penders buiten de bebouwde kom bij de Jacob Bruintjesstraat 19 woningen te bouwen. Zo dwars ligt de provincie dus ook weer niet. Maar toch wil de gemeente de bouwlocatie aan de Walstraat doorzetten. De grond van de locatie Penders is namelijk niet in eigendom van de gemeente, zegt de woordvoerder. Dat is blijkbaar een te grote blokkade. De Raad van State gaat nu beoordelen of de gemeente terecht heeft gekozen voor de locatie Walstraat. De uitspraak volgt binnen twee maanden. Adrie van der Wel