Politiek zomerpeil (3)

Emmeloord - De gemeenteraad is met zomerreces en doet dat met een opgelucht gevoel nu het centrumplan er door is. Raadwatcher Helga Wiedijk neemt echter geen adempauze. Vanaf het terras van ‘t Voorhuys mijmert ze over hoe de politieke partijen richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gaan.

De economie trekt aan, dus zijn de rijksbijdragen hoger en mede daarom staat de gemeente er financieel goed voor: bij het afsluiten van de jaarrekening van 2016 zit Noordoostpolder ruim 2 miljoen in de plus. Genoeg reden voor raadsfracties die te allen tijde lastenverlichting voor bedrijven (en inwoners) bepleiten om stokpaardjes weer van stal te halen.

‘Vroeger als ik geld overhad van m’n schoolreisje, dan mocht ik dat in m’n spaarpot doen. Dat kunnen we als gemeente ook, maar is dat de juiste bestemming? Zijn we niet verplicht een deel terug te laten vloeien naar inwoners en bedrijven?’ Bij de algemene beschouwingen kwam VVD fractievoorzitter Bouke Wielenga met een motie van de VVD en de PU waarin de fracties voorstellen om in de begroting een verlaging van 1 miljoen van de onroerendezaakbelasting op te nemen. Het college heeft echter liever ruime reserves en wees op de investeringen die gemeente komende jaren moet doen in het onderhouden van maatschappelijk vastgoed. ‘Al ons vastgoed is op hetzelfde moment gebouwd en is dus op hetzelfde moment oud’, verklaarde portefeuillewethouder Hans Wijnants (VVD) die de motie afwees. Het college pot dus niet onnodig geld op, maar steekt het in accommodaties voor inwoners.

De Politieke Unie houdt bij het controleren van het gemeentelijke huishoudboekje in de gaten of inwoners en bedrijven niet teveel betalen voor dienstverlening van de gemeente. ‘Het overschrijden van de kostendekkendheid van legeskosten is ons een doorn in het oog’, stelde PU woordvoerder Toon van Steen. Volgens de PU zou het buitengebied van Noordoostpolder aantrekkelijker worden om in te wonen en te ondernemen als de legeskosten van bijzondere bouwaanvragen lager zouden zijn. Een motie om hiervoor ruimte te zoeken werd aangenomen.

In het algemeen vindt de PU, net als de VVD, dat er wel wat vrijer ondernomen mag worden en dat regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening geen rem moet zetten op ontwikkelingen. ‘Waar is onze pioniersmentaliteit gebleven?’ vroeg Van Steen zich daarbij af.

Volgens mij hebben de pioniers in de eerste plaats een heel strak ruimtelijkeordeningsplan voor Noordoostpolder helpen uitvoeren en niet naar eigen inzicht kavelgroottes bepaald en erven ingericht, maar de boodschap is duidelijk: gemeente moet blijven werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Opvallend is dat die boodschap hetzelfde is ongeacht of VVD en PU deel uitmaken van coalitie of oppositie. Altijd bepleitten zij dezelfde zaken met dezelfde nuchterheid op dezelfde momenten. Dat lijkt saai, maar is wel degelijk een verdienste. Iedereen weet wat je aan de VVD en de PU hebt, de fracties zijn helder en standvastig in hun belangenbehartiging en kleuren keurig binnen de lijntjes. Nu die lijntjes nog wat verder oprekken. Daarin blijven deze fracties in de toekomst ongetwijfeld bondgenoten.