Burgertop over toekomst Flevoland

EMMELOORD - Flevolands eerste FlevoTop vindt op zaterdag 7 oktober plaats. Inwoners van Flevoland buigen zich samen over de vraag “Hoe maken we Flevoland sterker?”.

De provincie wil via de FlevoTop meer zicht krijgen in wat mensen vinden en op welke wijze zij betrokken willen worden bij de grote vraagstukken van de toekomst. Hoe zorgen we voor onze energie in de toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat het prettig wonen, leven en werken is en blijft in Flevoland? Vragen die onherroepelijk op ons afkomen, maar waar we de antwoorden niet precies op weten en die niemand alleen kan oppakken. Tijdens de FlevoTop gaan Flevolanders met elkaar in gesprek over deze onderwerpen. Ieder vanuit zijn eigen ervaring, op zoek naar gezamenlijke ideeën.

Mensen in Flevoland zien in hun dagelijks leven wat werkt en wat niet. Iedereen heeft ook zijn of haar ideeën hoe het in de toekomst beter zou kunnen gaan. Of het nu gaat om de bereikbaarheid van Flevoland, de mogelijkheden om te recreëren of hoe zij wonen. Zij barsten van ideeën, ervaringen en kennis. Deze ervaringskennis wil de provincie beter benutten. De FlevoTop zal de provincie helpen om haar plannen en maatregelen beter te laten aansluiten bij wat inwoners vinden. Zo werken we samen aan Flevoland!

Deze eerste FlevoTop is een initiatief van de Provinciale Staten. Zij zoeken hiermee naar manieren om directer het gesprek over de gewenste toekomst met inwoners aan te gaan. De FlevoTop past bij de wens van Provinciale Staten om de betrokkenheid van de Flevolanders bij de strategische opgaven te vergroten.

Uitvoering Omgevingvisie Flevolandstraks

Directe aanleiding van de FlevoTop is de Omgevingsvisie Flevolandstraks. Dat is een langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. Daarin staan zeven grote opgaven voor de provincie. Opgaven op het gebied van onder meer energie, landbouw, bereikbaarheid, wonen, recreatie, samenleving en de eigenheid van Flevoland. In de Omgevingsvisie is beschreven welke vraagstukken we voor Flevoland gaan oppakken, maar nog niet precies hóe we deze het beste kunnen oplossen. Juist hierop kan de FlevoTop waardevolle inzichten opleveren.

Deelnemers aan de top worden uitgenodigd door Statenleden, maar burgers met ideeën kunnen ook vanaf halverwege augustus inschrijven via de website: www.omgevingsvisieflevoland.nl/flevotop.