Politiek zomerpeil (1)

Emmeloord - De gemeenteraad is met zomerreces en doet dat met een opgelucht gevoel nu het centrumplan er door is. Raadwatcher Helga Wiedijk neemt echter geen adempauze. Vanaf het terras van 't Voorhuys mijmert ze over hoe de politieke partijen richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gaan.

Boeiend om te zien hoe twee politieke partijen vanuit verschillende levensovertuigingen zich beide met passie inzetten voor hun medemens. ‘Zorgen voor, zorgen over is misschien wel het meest gebruikte woord in raadsvergaderingen’ stelde Anjo Simonse tijdens de algemene beschouwingen namens de CU/SGP. Toch hoeven we ons volgens deze fractie niet over alles zorgen te maken, immers: ‘let eens op de vogels, zij hoeven niet te maaien, zij hoeven niet te oogsten, want God geeft hen wat ze nodig hebben. Kijk eens naar de bloemen in het veld, die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. Maak u dus geen zorgen over wat u eten en wat u drinken zult en wat u moet aantrekken’. Ondanks dit advies, maakt de CU/SGP zich gelukkig zelf wel zorgen op het gebied van armoedebestrijding. De fractie bepleit regelmatig dat er meer geld mag naar mensen voor wie juist eten, drinken en kleding een dagelijkse zorg is. ‘Gij moet uw eigen verlosser zijn en dat kunt ge slechts door vereniging. Daarom verenigt u, dan zult gij een macht worden waartegen anderen niet op kunnen. En dan zult gij krijgen: brood, recht, geluk en vrijheid voor allen.’ Met dit citaat van de grondlegger van de socialistische beweging Domela Nieuwenhuis, zette fractievoorzitter Tjitske Hoekstra de SP op de kaart in de laatste raadsvergadering. Dat de SP zich graag verenigt en wil bijdragen aan vereniging blijkt uit de talrijke concrete acties die de partij buiten het gemeentehuis onderneemt. Ook gaat de SP de wijken en dorpen in om te horen wat er leeft. Beide fracties profileren zich duidelijk als ideologisch gedreven, maar hebben tegelijkertijd bepaald geen pompeuze pretenties. Zo ging de CU/SGP van bespiegelingen over de uitdaging die het leven zelf is, moeiteloos over naar het steunen van de Jeu-de-Boulesclub als kleine gemeentelijke uitdaging. En zo bouwt de SP op het fundament van de socialistische beweging vanzelfsprekend voort met de inzet voor het behoud van de buurtspeeltuin. Van twee fracties die zich beide inzetten voor mensen in kwetsbare posities, verwacht je een hechte politieke samenwerking. Die lijkt in deze raadsperiode nog niet echt van de grond gekomen. Het geloof in overgave en het geloof in opkomen voor je medemens hoeft niet te zorgen voor een politieke kloof, zeker niet op sociaal gebied. Wat minder verbetenheid in het willen verbinden (CUI/SGP) en het willen verenigen (SP), zou een stap in de goede richting kunnen zijn. Een verbetenheid die achter de schermen ontstaat, is niet altijd te begrijpen voor het publiek dat kijkt naar wat zich op de Bühne afspeelt. Politieke krachten bundelen in het sociaal domein lijkt me voor een volgende raadsperiode zeker een haalbare kaart.