Vlinders tellen in Kuinderbos

KUINDERBOS - Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer zoekt zoekt mensen die hem willen helpen vlinders tellen op zondagmiddag 6 augustus. Vlinderkennis is niet nodig, enthousiasme wel.

De middag begint met een korte uitleg van Kars Veling van de Vlinderstichting. Hij laat zien welke vlindersoorten in het Kuinderbos voorkomen en waar je op moet letten om ze te herkennen. Vervolgens worden in groepjes vlinders geteld. Dit gebeurt op 30 telroutes, verspreid over het hele Kuinderbos. Ervaren vlinderaars worden gekoppeld aan mensen die minder vlinderkennis hebben. Iedereen krijgt een vlinderzoekkaart die je mag houden om thuis verder te speuren. Na afloop worden de resultaten meteen bekendgemaakt.

Boswachter Harco doet veel om het Kuinderbos voor vlinders aantrekkelijk te maken en te houden, zoals bosrandenbeheer, gefaseerd maaien, maaien en afvoeren en de begrazing afstemmen op vlinders. Dat heeft zijn uitwerking, want het Kuinderbos is inmiddels vele vlindersoorten rijk. Er zijn bijna 30 soorten dagvlinders in het Kuinderbos gevonden. Tijdens de vlindertelling in 2016 telden 85 vrijwilligers 584 vlinders van 22 verschillende soorten.

De telling begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Vooraf aanmelden via h.bergman@staatsbosbeheer.nl, vermeld het aantal volwassenen en kinderen en of je veel of weinig vlinderkennis hebt. Voorafgaand aan de telling ontvang je een mail met nadere info.