Parkeerterrein bij Schokkerbos groter

Schokland - De parkeerplaats van de Schokkerringweg ter hoogte van het Schokkerbos wordt verdubbeld van 40 naar 80 parkeerplaatsen.

De uitvoering is bij de provincie Flevoland, die het werk deze zomer meeneemt met het vernieuwen van de parallelweg tussen Ens en Nagele. De gemeente Noordoostpolder is gevraagd om 145.000 euro bij te dragen aan het realiseren van het terrein. Het college wil de raad voorstellen aan deze vraag tegemoet te komen en ziet geen bezwaren. Met de extra parkeercapaciteit gaat een vurige wens van Schokland en de gemeente in vervulling. Tijdens evenementen op Schokland is parkeerruimte, en vooral veilige parkeerruimte, een bekend probleem.  De parkeerplekken sluiten haaks aan op de rijbaan. Ook worden de stroken iets verbreed en komt er een plateau ter plaatse van de kruising met de fietsers. Daardoor wordt het veiliger voor fietsers.