VVD blij met Maritieme Service haven

Emmeloord - De VVD-fractie Noordoostpolder is blij dat Provinciale Staten unaniem voor de komst van de Maritieme Servicehaven bij Urk heeft gestemd.

De haven is bedoeld voor scheepsbouw en maritieme dienstverlening. De bestaande haven op Urk biedt te weinig groeimogelijkheden voor bedrijven in die sector. “Een initiatief van 7 Urker ondernemers uit 2012 krijgt nu de kans”, aldus VVD-projectwethouder Hans Wijnants. Uit een onderzoek dat gedaan is door de provincie Flevoland blijkt dat de servicehaven ruim 400 arbeidsplaatsen zal opleveren. Direct maar ook indirect biedt dat enorme kansen voor het bedrijfsleven in Noordoostpolder. Hans Wijnants: 'De kans dat er ook een binnendijks bedrijventerrein wordt gerealiseerd is heel groot, dat zou een nog mooiere impuls voor ons gebied betekenen.' De buitendijkse haven wordt nog dit jaar aanbesteed en zou idealiter in 2020 in gebruik kunnen worden genomen.