POLDERHEMEL | Rode dwergen

AFLEVERING 1131 - 113119 – 26 JULI

Planeten in bewoonbare zones rond sterren, met name rode dwergen blijken slechts leefbaar te kunnen zijn als ze een sterk magnetisch veld van zichzelf bezitten.

Rode dwergen produceren vaker vlammen dan onze eigen zon en deze zijn ook nog veel krachtiger. Een sterrenvlam van die intensiteit op onze eigen zon zou voor ons nog enorme problemen betekenen. De sterke stromen geladen deeltjes tasten atmosferen van planeten met een te gering magnetisch veld aan. Uiteindelijk wordt zo’n planeet beroofd van zijn atmosfeer en daarmee van de mogelijkheid tot leven. Er zijn schattingen gemaakt dat planeten rond rode dwergsterren een enige tientallen tot honderden malen zo sterk magnetisch veld dienen te beschikken om schade aan de atmosfeer door sterrenvlammen te voorkomen. Het is de vraag of zo’n sterk magnetisch veld voor menselijk leven gezond is. We mogen blij zijn met een relatief rustige moederster als onze zon.

Aan de hemel valt deze week te bekijken:

ZON- EN MAANTIJDEN (zaterdag 22 juli)

Zon op: 05.41 uur; onder 21.45 uur.

Maan op: 04.37 uur; onder 20.51 uur.

MAAN – Eerst is onze wachter nog aan de ochtendhemel te vinden. De schijngestalte neemt dan nog steeds af. Op zondag 23 juli is het om 11.46 uur Nieuwe Maan. Hij is dan onzichtbaar (sterrenbeeld Kreeft). In de dagen erna verschijnt de maan weer aan de westelijke avondhemel.

PLANETEN – ‘s morgens vanaf 03.00 uur is Venus laag in het oosten te zien, een opvallend helder lichtpunt. Saturnus die bij het invallen van de duisternis nagenoeg in het zuiden verschijnt, staat in de nanacht laag in het zuidwesten. ‘s Avonds na zonsondergang staat de heldere Jupiter in het westzuidwesten in sterrenbeeld Maagd.

De volgende weinig actieve meteorenzwerm is nu actief, de Alfa-Capricorniden. Deze komen uit de omgeving van sterrenbeeld Steenbok. Rond 01.00 uur staat het vluchtpunt laag in het zuiden. Uit bijna dezelfde buurt komen de Delta-Aquariden-Zuid (sterrenbeeld Waterman), actief vanaf 12 juli. Deze meteoren verschijnen iets vaker dan de eerder genoemde. De Alfa-Capricorniden blijven actief tot 15 augustus; de Delta-Aquariden-Zuid tot 19 augustus. Tevens verschijnen vanaf 17 juli de eerste Perseïden (laat op de avond noordoost). Later meer over deze rijke zwerm.

tel. 0527-699142; e-mail: rpelings@hotmail.com.