Jonge bedrijven in Rabopand Vollenhove

VOLLENHOVE - De Rabobank wil haar pand aan de Voorpoort in Vollenhove beschikbaar stellen voor jonge startende ondernemers en ZZP-ers uit Vollenhove en omgeving.

Zoals bekend sluit de Rabo het kantoor, maar de huur loopt nog door tot 2024. De organisatie wil het pand graag beschikbaar stellen aan de gemeenschap. Als voorbeeld voor de nieuwe invulling geldt de zogenaamde growing workplace zoals die in Emmen is. Voro de nieuwe functie van het pand ligt het plan om om een coöperatie op te richten, in samenwerking met de Vollenhoofse ondernemers en de Rabobank, die , die het pand verhuurt en het beheer op zich neemt.

Het pand wordt door de Rabobank ingericht en zal de hele week bruikbaar zijn.