Certificaten vervangen rekencijfers op Groenhorst

Emmeloord -   Alle leerlingen van de vmbo klassen 1 en 2 op het Groenhorst in Emmeloord ontvangen dit jaar voor het eerst een certificaat voor hun rekenniveau.

Een cijfer voor het vak rekenen komt niet voor op het rapport van de leerlingen. Hierdoor ontbrak de motivatie bij veel scholieren om zich in te zetten. Daarom zijn docenten rekenen gestart met een pilot voor een nieuw motivatiesysteem. Met de introductie van certificaten op niveau is het enthousiasme helemaal terug en gaan de leerlingen ervoor. De klassen hebben hard gewerkt om een goede score te behalen. En met succes. Maar liefst 80% scoort 1F. Enkele leerlingen die het nog niet gelukt is om 1F te behalen hebben wel hard gewerkt en een behoorlijke verbeterslag gemaakt. Om die leerlingen volgend jaar ook tegemoet te komen, worden ook niveau A1 en A2 toegevoegd aan de certificering. Rekenen is een belangrijke vaardigheid voor in de toekomst. Het huidige niveau van de scholieren is hoog en daarin wil Groenhorst blijven investeren. De ambitie voor komend schooljaar is alle leerlingen op minimaal op het niveau van 1F en 40 procent van hen op niveau 2F of hoger. Voor de leerlingen die moeite hebben met rekenen is extra ondersteuning tijdens het hulphalfuur.