Gebied Europalaan wordt Shared Space

EMMELOORD - De omgeving Europalaan – Scandinaviëlaan wordt heringericht volgens het Shared Space-principe.

Het uitgangspunt van Shared Space is dat verkeerssituaties worden afgehandeld op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden. Shared Space is een aanpak die normaal sociaal gedrag bij mensen in het verkeer stimuleert. Het zorgt ervoor dat weggebruikers niet blindelings op een verkeerslicht, verkeersbord of een zebrapad vertrouwen, maar op de verantwoordelijkheid van de individuele weggebruikers. Er zijn al wel ideeën hoe je dit zou kunnen doen, bijvoorbeeld met een pleinachtige inrichting. De nadere uitwerking volgt met omwonenden en ondernemers.

Na de vakantieperiode gaan gemeente, bewoners en ondernemers de plannen samen verder uitwerken. De uitvoering van het werk zal in combinatie met geplande rioleringswerkzaamheden in de loop van 2018 starten.