Muziek op basisscholen Vollenhove

Vollenhove - Vollenhoofsch Fanfare timmert aan de weg met muzieklessen, verzorgd door SCALA, op alle basisscholen in Vollenhove.

Onlangs gaf de dit jaar gestarte slagwerkklas op basisschool het Kompas samen met de fanfare haar eindpresentatie in mfc De Burcht. Het muziekproject van het korps, dat daarbij samenwerkt met de basisscholen en SCALA uit Meppel, is een meerjarig project dat na de schoolvakantie ook uitgebreid wordt naar de groepen 3 en 4, naast de groepen 5 en 6 waar dit jaar begonnen werd. Voorzitter Harm Ziel van de fanfare is bijzonder ingenomen met enthousiasme waarmee muziek gemaakt wordt op de basisscholen. Op obs De Voorpoort bliezen 26 leerlingen verdeeld over twee blaasklasjes onder leiding van Jennifer Krale hun eerste noten uit en dat gebeurde ook op de St. Martinusschool waar twintig kinderen blaasles kregen van Gert van Veldhuizen. De slagwerklessen aan 36 kinderen op het Kompas werden gegeven door Petra Dijkstra. Een aantal leerlingen heeft inmiddels al vervolglessen gehad bij SCALA. Hoeveel daarvan na de zomervakantie verder gaan als lid van Vollenhoofsch Fanfare is nog niet duidelijk. ‘Dat wordt geregeld via SCALA. In wezen faciliteren wij het project alleen’, zegt voorzitter Harm Ziel. Het korps leverde de trommels en blaasinstrumenten en investeert daarmee behoorlijk in muziekonderwijs op de basisscholen in Vollenhove. Om de bezetting van de vereniging op peil te houden is aanwas met jeugd noodzakelijk. ‘Dat werd minder ook omdat er geen AMV lessen meer gegeven werden op de basisscholen. Wij kunnen ons geen gaten permitteren in de club. We werken er daarom hard aan om jonge mensen enthousiast te maken voor muziek.’ In samenwerking met SCALA worden leerlingen op professionele wijze de beginselen van slagwerk en blaasmuziek bijgebracht. Vanuit het Rijk wordt muziekonderwijs op de basisscholen de laatste tijd enorm gestimuleerd met extra subsidieregelingen, zoals de Impulsregeling waar De Voorpoort in Vollenhove gebruik van maakt. Het project wordt verder lokaal gesteund door Vitaal Vollenhove, bedrijven en de fanfare steekt de nodige duiten in het project. Cees Walinga