SCPO en Aves willen nauwer samenwerken

EMMELOORD - Binnen SCPO en Aves is veel draagvlak voor een intensievere samenwerking. In september start een onderzoek hoe deze samenwerking gestalte kan krijgen.

Beide onderwijs organisaties werken al jaren samen en onderzoeken nu de mogelijkheden voor een verregaande bestuurlijke samenwerking. Dit voorjaar werd onderzocht of er draagvlak is voor die stap. Alle geledingen van beide stichtingen en veel stakeholders steunen een vergaande samenwerking, stelt extern onderzoeker Hans van Gansewinkel.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de beide stichtingen er inhoudelijk en financieel goed voorstaan. Er is een gedeeld belang bij samenwerking op gebieden als: Kindcentra, Passend Onderwijs, uitwisseling van onderwijskundige expertise en het versterken en behoud van onderwijs in de dorpen.

Nu blijkt dat er een groot draagvlak is, start er in september 2017 een vervolgonderzoek hoe een intensievere samenwerking gestalte kan krijgen. De adviezen van de geledingen worden daarin meegenomen. Deze vervolgfase is een concretisering van mogelijke samenwerking.