KindCentrum Emmeloord vreedzaam

EMMELOORD - KindCentrum Emmeloord, bestaande uit kinderopvang de Flierefluiter, peuterspeelzalen Hasselbraam en Tjallewalle en de twee basisscholen Carrousel en De Koperwiek, heeft donderdag als eerste in de Noordoostpolder het certificaat Vreedzame School ontvangen.

De Vreedzame School is een compleet programma en gaat over het ontwikkelen van sociale competenties van kinderen en democratisch burgerschap. Het beschouwt een groep kinderen en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De feestelijke uitreiking van het certificaat aan voorzitter Gea de Jong van de werkgroep KindCentrum vond plaats op het schoolplein in het bijzijn van wethouder Hans Wijnants van Noordoostpolder. Hij toetste de kennis en vaardigheden van de kinderen. De zes thema’s van de Vreedzame School passeerde de revue en de kinderen toonden de gebaren die erbij horen.

Onderwijscoach Jan Oosterhuis heeft in de afgelopen twee jaar de training verzorgd aan de medewerkers van het KindCentrum en heeft kinderen uit groep 6 en 7 opgeleid tot mediator. Tevens zijn visitaties afgelegd bij alle partners van het kindcentrum.