BAN wil marktpartijen bij uitvoering centrumplan

Emmeloord - Bedrijven Actief Noordoostpolder onderschrijft de hoofdlijnen van de gekozen centrumvariant voor Emmeloord, maar zij ondersteunt de voorliggende uitvoering niet, laat ze in een persbericht weten.

De BAN is van mening dat de uitvoering alleen kan plaatsvinden in overleg met en in samenwerking met marktpartijen. Dit is de enige manier om een snelle start van de aanpassingen in Emmeloord centrum, te starten met de Deel, te laten plaatsvinden. Bedrijven Actief Noordoostpolder heeft met de ondernemers vanuit Lange Nering een uitgebreide brief opgesteld en deze aangeboden aan de Gemeente Noordoostpolder. Hierin staat omschreven wat zij van de centrumplannen vindt. Maandag vindt in de gemeenteraad besluitvorming plaats omtrent de ontwikkeling van Emmeloord centrum. De BAN staat positief tegenover het scenario compact centrum waar de gemeenteraad al eerder mee ingestemd heeft. Hierna is dit scenario uitgewerkt in een aantal varianten.