Alcohol- en drugstest bij geweldpleging

EMMELOORD - De politie in Flevoland test voortaan geweldplegers op alcohol- en drugs. Ook worden voortaan hogere straffen gegeven voor geweldpleging onder invloed. De aanpak wordt sinds 1 juli toegepast.

Alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld, stelt de politie. ‘Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag’, aldus de politie. De politie uit Flevoland zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.

Wanneer uit het middelenonderzoek blijkt dat het geweld is gepleegd onder invloed van drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere strafeis. Alcohol- en drugstesten worden niet alleen ingezet bij geweld tegen personen, maar ook in het geval van vandalisme en dierenmishandeling. Nederland loopt hierin voorop: het is tot nu toe het enige land waar op alcohol en drugs kan worden getest om een zwaardere straf te kunnen eisen bij geweld onder invloed.

www.geweldonderinvloed.nl.