Ondernemers niet blij met centrumplan

Emmeloord - De uitvoering van het centrumplan waar de gemeenteraad maandag een besluit over neemt, kan niet rekenen op de steun van ondernemers en investeerders. Dit blijkt uit brieven van De Hoge Dennen Vastgoed en ondernemer Nico van Staveren.

Woordvoerder van investeerder De Hoge Dennen (eigenaar van het Jumbopand aan het Kettingplein) Erik Eggink schrijft, mede namens de Jumbo en de Aldi, geschrokken te zijn van de doorvertaling van het scenario compact centrum. In maart was de pandeigenaar nog enthousiast over het plan voor een compact centrum en presenteerde De Hoge Dennen een voorstel voor een nieuwe Jumbo aan de Boei en een Aldi op de plek van de huidige Jumbo. Dit lijkt niet te gaan gebeuren als van de drie uitwerkingsvarianten plan B de stedenbouwkundige onderlegger wordt. Deze variant voorziet in een looprondje langs nieuwe winkels op de Jumboparkeerplaats. Eggink benoemt in zijn brief de bezwaren die er zijn tegen plan B, de variant die in twee stadscafé’s de voorkeur had van bezoekers. 'De supermarkten Jumbo en Aldi zijn gebaat bij clustering. Jumbo en Aldi zijn complementaire winkelformules die elkaar versterken. Het richten van entrees tegenover elkaar, zoals mogelijk is bij uitwerkingsvariant A werkt stimulerend. Indien er een bouwblok (extra oppervlak van 1.200 m2 retail) wordt toegevoegd op het bestaande parkeerterrein is er van enige synergiewerking geen sprake meer. Nog afgezien van het feit dat deze winkelmeters ook nog eens gevuld dienen te worden. In deze tijd is dat geen eenvoudige opgave. Dit was ook de reden waarom er juist gekozen is voor een compact centrum.' Betrokken marktpartijen vragen zich af of ze nog wel onderdeel willen uitmaken van de uitwerking van het plan als de bebouwing op het Jumboplein gehandhaafd blijft. Nico van Staveren benoemt, na consultatie van collega-ondernemers, nog een ander element van het plan dat hij niet of onvoldoende haalbaar acht. De doorsteek van De Deel naar de Korte Achterzijde is zijns inziens “stedenbouwkundig een aardig idee, echter moet daar vanuit de gemeenschap wel vele miljoenen euro’s in geïnvesteerd worden welke geen navolging krijgen van de eigenaren van de panden. Zij zullen niet investeren omdat hier geen huurders voor te vinden zijn.“ Van Staveren stelt dat na consultatie van marktpartijen zal blijken dat er meerdere varianten zijn die wel uitvoerbaar zijn maar niet voorkomen in dit Centrumplan. 'Toch doorgaan met dit plan zal resulteren in: • teleurstelling bij de bevolking. Zij leven in de veronderstelling dat dit plan in grote lijnen gerealiseerd gaat worden en moeten uiteindelijk gaan vaststellen dat er voorlopig weinig zal veranderen. Met uitzondering van een pand op De Deel; • verwarring bij de ondernemers in het centrum. Wie durft met deze onzekerheid anno 2017 nog te investeren in Emmeloord; • onbegrip bij de beleggers. Met alle gevolgen van dien; een financiële onderbouwing die gebaseerd is op niet realistische veronderstellingen.' De brief sluit af met; 'Het is jammer dat betrokken marktpartijen weer in de slag moeten om het plan aangepast te krijgen. Het is een onnodige lange weg.'