Scholen Luttelgeest ondertekenen intentie tot fusie

LUTTELGEEST - Een startbijeenkomst, die de aftrap vormde voor de scholenfusie van SWS de Klipper en CBS de Rank, op dinsdag 27 juni, werd feestelijk geopend met het afschieten van twee party-poppers. Vervolgens werd de intentieverklaring ondertekend door de colleges van bestuur van Aves en SCPO en de beide voorzitters van de MR-en van de Klipper en de Rank.

Met het tekenen van deze verklaring spraken allen de intentie uit om per 1 augustus 2018 tot een samenvoeging van CBS de Rank en SWS de Klipper te komen om zo één school in Luttelgeest te realiseren. Hiermee zal een lang gekoesterde wens van de ouders van beide scholen in vervulling gaan.

Behalve de colleges van bestuur en de voorzitters van de MR-en waren ook de teams van beide scholen, de personeelsfunctionarissen van beide stichtingen en de procesbegeleider aanwezig. Naast het ondertekenen van de intentieverklaring werd deze avond aan de aanwezigen ook uitleg gegeven over het communicatie- en projectplan.