Gemeente gaat experimenteren met veegplan

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder gaat kijken wat een zogeheten veegplan voor het landelijk gebied kan opleveren. Bij een veegplan worden verschillende initiatieven, zoals een functiewijziging van agrarische grond naar een woonbestemming, in één veegplan 'samengeveegd'. De gemeente hoopt hiermee de kosten voor inwoners en ondernemers te kunnen verlagen; de leges kunnen per aanvraag namelijk omlaag door meerdere plannen te bundelen.

Voor het eerste veegplan zijn vijf initiatieven gebundeld: een dierenbegraafplaats van Staatsbosbeheer, wijziging opvang buitenlandse werknemers naar agrarische bestemming, gebruik van perceel voor particuliere bewoning, aankoop bedrijfspand voor training van politiehonden, gebruik van perceel voor particuliere bewoning plus recreatieve functies. Op 5 juli worden deze plannen gepubliceerd en begint de inspraakperiode. Mocht dit veegplan goed bevallen, dan kunnen er meer veegplannen volgen. De kosten voor het doorlopen van een individueel bestemmingplan gaan eveneens omlaag. Voor een eenvoudige aanvraag bedragen de leges ongeveer € 7.500. Dit bedrag gaat met een derde omlaag naar ongeveer € 5.000.