Klanttevredenheid Wmo en jeugdhulp verbeterd

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft over 2016 een onderzoek gehouden onder cliënten van de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Tussen de 75 en 90 procent van de cliënten blijkt positief over het effect van de ondersteuning van de Wmo. Ouders en hun kinderen zijn daarnaast positief over de dagbesteding. 

Wethouder Hennie Bogaards: ,,Ten opzichte van vorig jaar beoordelen de cliënten van de Wmo de dienstverlening 10 tot 15 procent hoger. Er zit een stijgende lijn in. Een aandachtspunt is de bekendheid van de onafhankelijk cliëntondersteuner. Slechts een kwart van de ondervraagden was op de hoogte van deze hulp.” Inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In het gesprek met de gemeente of een andere instantie kan de onafhankelijke ondersteuner met de inwoner mee. Hij of zij kan inwoners ook bijstaan bij een onderzoek of een aanvraag voor zorg of voorziening. Gemeente Noordoostpolder heeft deze taak belegd bij Kwintes en MEE IJsseloevers. Inwoners kunnen rechtstreeks contact met hen opnemen voor ondersteuning. Ieder jaar zijn gemeenten verplicht om cliënten van de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te vragen naar hun ervaringen. Voor het onderzoek naar de ervaringen van de Wmo moet een standaard vragenlijst gebruikt worden. Het onderzoek naar de ervaringen met de jeugdwet kent geen verplichte vragenlijst. Het onderzoeksbureau Intraval heeft voor de gemeente, jongeren en hun ouders gevraagd naar hun ervaring en mening met dagbesteding.