MFA Rutten gaat met projectleider definitiefase in

Emmeloord -   Peter Giezen is de projectleider van de MFA in Rutten. Dorpsbewoners konden zaterdagmiddag kennis met hem maken tijdens een bijpraatsessie over de ontwikkelingen rond het MFA.

Project- en Bouwmanagement Giezen uit Assen heeft in Noord-Nederland meerdere visitekaartjes afgegeven op het gebied van kindcentra en multifunctionele accommodaties (MFA’s). Giezen is door gemeente Noordoostpolder aangetrokken om de realisatie van de MFA in Rutten te begeleiden. De werkgroep MFA vanuit Dorpsbelang was nauw betrokken bij de sollicitatie. Verbinden gebruikersgroepen Giezen gaf aan nog voor de zomervakantie de eerste gesprekken te willen voeren met de toekomstige gebruikersgroepen. Henriëtte Verheggen, voorzitter van de werkgroep MFA, zei dat van de projectleider in eerste instantie wordt verwacht dat hij de gebruikers met elkaar verbindt. „Hij moet goed kunnen luisteren, maar ons ook losweken uit onze denkpatronen. We moeten breder leren kijken.” Giezen haalde praktijkvoorbeelden aan van brede scholen en MFA’s waarin de diverse gebruikersgroepen gebruik maken van elkaars ruimten en attributen. Klaslokalen worden 's avonds en in het weekend gebruikt voor bijvoorbeeld vergaderingen en oefeningen van de muziekvereniging. Met verschuifbare wanden zijn ruimtes te vergroten cq op te delen. „Een kwestie van creatief denken en goede afspraken maken”, aldus Giezen. Ideeën gevraagd De MFA komt op óf nabij de sportvelden. Voor de exacte locatie zijn dus meerdere spots denkbaar. Op korte termijn moet hier duidelijkheid over komen en Ruttenaren wordt gevraagd hierover mee te denken. Nicolo Plomp vroeg hen namens de commissie financiën ook mee te denken over acties om gelden binnen te halen. Van de totaal geraamde kostprijs van 3,4 miljoen euro, moet drie ton door het dorp zelf opgebracht worden. Een ton daarvan is gespaard door de voetbalvereniging RKO. De resterende 200.000 euro moet worden gedekt door zelfwerkzaamheid, subsidies en acties. „Wij willen de dorpelingen meenemen in de vraag wat een passende actie is”, zei Plomp. „Deze moet praktisch uitvoerbaar en zichtbaar zijn. Dat kan een veiling zijn, maar wij zijn ook benieuwd naar andere ideeën.” ‘Steentjes’ zijn ook welkom. Marianne Blom van de commissie Levend Document verwelkomde de projectleider met de ‘gebaksteen’. Deze taart in de maat en kleur van een baksteen wordt gebakken door ‘Pies of Keek’ uit Rutten. Van iedere taart is 2,50 euro voor de MFA, „een lekkere manier om een steentje bij te dragen”. Tijdspad Giezen gaf in een tijdspad aan dat de ontwerpfase voor de MFA gepland staat voor de eerste helft van 2018. In augustus/september kan dan de aanbesteding plaatsvinden, zodat er van oktober 2018 tot en met juli 2019 gebouwd gaat worden. Met ingang van het schooljaar 2019/’20 kan de MFA dan in gebruik worden genomen. „En dat is hoognodig”, zei Verheggen, „want RKO wacht op nieuwe kleedkamers, aan de scholen wordt geen onderhoud meer gepleegd en De Stiepe staat op instorten”. Ze riep degenen die bedenkingen hebben daarom op om deze nu - in de voorbereidende fase - te ventileren en niet te wachten tot de bestemmingsplanwijziging ter inzage ligt. „Die vertraging kunnen we ons niet permitteren.”