Urker huisarts voor zending naar Zuid-Oost-Azië

Urk - Zendingsechtpaar Gert en Marjo Jonkheer houdt zondagavond om 19.30 uur in de Fontein aan de Wilgenlaan 4 in Emmeloord een presentatie over hun uitzending naar Zuid-Oost-Azië. 

Het zal je maar gebeuren, ruim 20 jaar huisarts op Urk te zijn en dan ervaren dat de Here God je vraagt om je zekerheden op te geven en het zendingsveld in te gaan. Dit besloot Gert Jonkheer nadat hij ruim 20 jaar huisarts is geweest. Samen met zijn echtgenote Marjo vertrekken zij in het najaar. Zij worden uitgezonden door OMF, dit staat voor Overseas Missionary Fellowship. De organisatie wordt door vele kerkgenootschappen gesteund, zowel direct als indirect. Gert en Marjo Jonkheer vertellen ook over deze organisatie.